Reklama na Google a Facebooku je dražší, než si často firmy myslí

Reklama na Google a Facebooku je dražší, než si často firmy myslí

Poplašná zpráva? Není!

Neplátce DPH mnohdy netuší, že nestačí zaplatit do zahraničí peníze za poskytnou službu, ale musí navíc českému finančnímu úřadu odvést i DPH za využití služby firmy, která nemá sídlo v tuzemsku. Nejčastěji se tato povinnost týká služeb AdWords (reklamní systém PPC od spol. Google), či AdSense, ale i využití reklamní nabídky od Facebooku, apod.

Často se u neplátců DPH v souvislosti s reklamou na internetu setkáváme s neznalostí problematiky, a ta, jak víme, neomlouvá!

 

DPH za využití služby Google AdWords, či inzerce na Facebooku musí odvést i neplátce, jako identifikovaná osoba

 

O odborné vyjádření jsme požádali daňového poradce Ing. Pavla Smoláka, ředitele společnosti SP Audit:

“Princip tkví v tom, že když se jedná o reklamu pro nepodnikatelské účely, tak DPH odvede poskytovatel reklamy, zatímco když je určená pro podnikatelský subjekt, tak ji odvede příjemce služby. Například společnosti Google i Facebook ve svých fakturačních podmínkách vše řádně popisují, včetně odkazu na příslušnou směrnici EU. Pokud inzerent označí, že objednává fakturu pro komerční účely, tak se na faktuře od zahraniční společnosti objeví 0% VAT s předpokladem, že inzerent DPH zdaní ve svém státě dle platné legislativy.

Dle ustanovení § 6h zákona o DPH se osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH, stává identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění (služby) s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Identifikované osoby jsou povinny podat ve smyslu ustanovení § 97 zákona o DPH přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se staly identifikovanými osobami, a dále jsou povinny ve smyslu § 101 odst. 5 zákona o DPH podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém jim vznikla daňová povinnost. Identifikovaná osoba je povinna přiznat a zaplatit daň při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku, daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pokud jde o nárok na odpočet daně, ten má podle ZDPH pouze plátce, takže identifikovaná osoba nárok na odpočet daně nemá.”

Dotazy ohledně DPH a reklamy na internetu (Google AdWords, Facebook), možné sankce, konkrétní postupy

DPH_a_reklama_na_internetu

Stáhněte si příručku DPH a reklama na internetu ve formátu pdf od Michala Hanycha ze spol. SimpleTax

 

Ze společnosti SP Audit jsme obdrželi i odkaz na publikaci v pdf (ke stažení ZDE) s praktickými postupy ohledně identifikované osoby, DPH a Google AdWords, či reklamách na Facebooku. Autorem publikace “DPH a reklamy na internetu” je Michal Hanych ze společnosti http://simpletax.cz/, dílo je šířeno dle CC BY-NC 3.0 CZ.

Vysvětluje nejčastější otázky a nejasnosti ohledně DPH a identifikované osoby, předává praktický návod na vyplnění formulářů, zabývá se také možnými sankcemi při nedodržení těchto povinností.

 

Na závěr přidáváme naši zkušenost s registrací identifikované osoby k DPH. Firma, která spustila reklamy v Google AdWords 8.6., byla povinna podat do 15 dnů přihlášku k registraci k DPH. Nedílnou součástí této přihlášky musí být i faktura od zahraniční firmy, tedy od Google. Tuto fakturu si však inzerent může ze svého účtu stáhnout až následující měsíc, čímž nemůže splnit zákonem danou lhůtu k podání přihlášení k registraci k DPH.

Jaké máte zkušenosti s fakturací a DPH za služby pro Google a Facebook?

Sdílet článek